HP Deskjet 952c Printer - Informace o ochranných známkách

background image

Informace o ochranných známkách

Microsoft, MS, MS-DOS, a Windows jsou registrované ochranné známky
spole

č

nosti Microsoft Corporation (

č

ísla patent

ů

Spojených stát

ů

4955066

a 4974

1

59).

MMX a Pentium jsou ve Spojených státech registrované ochranné známky
spole

č

nosti Intel Corporation.

TrueType je ve Spojených Státech zapsaná obchodní známka spole

č

nosti

Apple Computer, Inc.

Adobe a Acrobat jsou obchodní známky spole

č

nosti Adobe Systems

Incorporated.