HP Deskjet 952c Printer - Korlátozott garancianyilatkozat

background image

Korlátozott garancianyilatkozat

Korlátozott

garanciájának

A

HP termék

id

ő

tartama

Szoftver

90 nap

Tintapatronok

90 nap

Nyomtató

1 év

A.

A korlátozott garancia hatálya

1.

A Hewlett-Packard (HP) garanciát vállal a fent

megnevezett HP termékek anyag- és gyártási hibáira

vonatkozóan a végfelhasználónak való eladás

napjától számított, fent megnevezett id

ő

tartamig. A

vásárlás dátumára vonatkozó bizonyíték

meg

ő

rzéséért a vásárló a felel

ő

s.

2. A HP szoftvertermékekre vonatkozó korlátozott jótállási

nyilatkozata csak azt garantálja, hogy a szoftver végre

fogja hajtani a programozott utasításait. A HP nem

garantálja, hogy bármely termék m

ű

ködése

megszakításoktól, illetve hibáktól mentes lesz.

3. A HP korlátozott garanciája csak a rendeltetésszer

ű

használat során bekövetkezett meghibásodásokra

vonatkozik. A garancia nem érvényes az alábbi okokra

visszavezethet

ő

meghibásodás esetén:

a. nem megfelel

ő

vagy nem kielégít

ő

karbantartás vagy

módosítás;

b. nem a HP által szolgáltatott vagy jóváhagyott szoftver,

illesztés, média, alkatrész vagy kellék használata;

vagy

c. a termék specifikációit meghaladó üzemeltetés.

4. A HP nyomtató termékekre vonatkozó garancia,

valamint a HP-vel kötött karbantartási szerz

ő

dés a nem

HP tintapatronok vagy az újratöltött tintapatronok

használata mellett is érvényben marad. Ha azonban a

nyomtató meghibásodása vagy károsodása a nem HP

vagy az újratöltött tintapatronok használatára vezethet

ő

vissza, a HP a szokásos munkaid

ő

- és

anyagköltségeket fel fogja számítani az adott

nyomtatóhiba, illetve károsodás megjavítására.

5. A garanciális id

ő

szak alatt a HP a hibásnak bizonyult

szoftvert, médiát, illetve tintapatront, amelyre a HP

garancia érvényes, kicseréli. A garanciális id

ő

szak alatt

a HP szabadon választhat, hogy a hibásnak bizonyult

hardverterméket, amelyre érvényes a HP garancia,

megjavítja vagy kicseréli.

6. Ha a HP a hiba bejelentését

ő

l számított méltányos id

ő

n

belül nem tudná megjavítani vagy kicserélni az általa

szavatolt, hibásnak bizonyult terméket, a termék

vételárát vissza fogja téríteni.

7. A HP nem köteles a terméket kijavítani, kicserélni, vagy

a vételárat a vásárlónak visszatéríteni addig, amíg a

vásárló vissza nem juttatja a hibás terméket a HP-hez.

8. A csereáru lehet új vagy újszer

ű

állapotban lev

ő

termék,

feltéve, hogy a teljesítménye a kicserélt termékével

egyenl

ő

vagy annál jobb.

9. A HP korlátozott garanciája minden országban

érvényes, ahol ez HP termék kereskedelmi forgalomba

kerül, kivéve a Közel-Keletet, Afrikát, Argentínát,

Brazíliát, Mexikót, Venezuelát és Franciaország

tengerentúli területeit. Ezeken a helyeken a garancia

csak abban az országban érvényes, ahol a vásárlás

történt. További szerz

ő

déses garanciális

szervizszolgáltatások (például helyszíni szerviz) is

biztosíthatók bármely olyan hivatalos HP

szervizközpont vagy hivatalos import

ő

r révén, amely a

terméket forgalmazza.

B.

A garancia korlátozása

i

1.

AMENNYIBEN A HELYI TÖRVÉNYEK MÁSKÉNT

NEM RENDELKEZNEK, SEM A HP, SEM A HP

SZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK SEMMILYEN EGYÉB

KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT GARANCIÁT A

HP TERMÉKEKRE, ÉS KÜLÖNÖSKÉPPEN

ELZÁRKÓZNAK AZ ELADHATÓSÁGRA, A

KIELÉGÍT

Ő

MIN

Ő

SÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA

VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ

BELEÉRTETT GARANCIÁKTÓL.

C.

Felel

ő

sség korlátozása

1.

Amennyiben a helyi törvények másként nem

rendelkeznek, a fenti garancia a vásárló számára

biztosított egyedüli és kizárólagos jogorvoslat.

2. AMENNYIBEN A HELYI TÖRVÉNYEK MÁSKÉNT NEM

RENDELKEZNEK, A FENTI

GARANCIANYILATKOZATBAN KIFEJEZETT

FELEL

Ő

SSÉGET KIVÉVE, A HP ÉS A HP SZÁLLÍTÓI

NEM VÁLLALNAK SEMMILYEN FELEL

Ő

SSÉGET A

KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES,

VÉLETLENSZER

Ű

VAGY KÖVETKEZMÉNYES

KÁROKÉRT, SEM SZERZ

Ő

DÉS, MAGÁNVÉTEK

VAGY BÁRMILYEN MÁS JOGALAPRA VALÓ

HIVATKOZÁSSAL, TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY

A KÁR BEKÖVETKEZTÉNEK LEHET

Ő

SÉGÉRE A HP

FELHÍVTA-E A FIGYELMET, VAGY SEM.

D.

Helyi törvények

1.

Ez a garancia a vásárlónak meghatározott törvényes

jogokat nyújt. A vásárló más jogosultságokkal is

rendelkezhet, amelyek az egyes államokban

különböz

ő

k lehetnek.

2. Amennyiben ez a garancianyilatkozat ellentmond a

helyi törvényeknek, a garancianyilatkozat a helyi

törvények követelményeinek megfelel

ő

en módosul.

Lehet, hogy az adott helyi törvények alapján a

garancianyilatkozatban foglalt felel

ő

sség-kizárások és

korlátozások némelyike nem vonatkozik a vev

ő

re.

Például az Egyesült Államokban egyes államok, illetve

az Egyesült Államokon kívül egyes kormányok

(beleértve kanadai tartományokat is):

a. nem ismerik el a jelen garancialevélben foglalt

felel

ő

sség-kizárásokat és korlátozásokat, amelyek

korlátozzák a vev

ő

törvényes jogait (például az

Egyesült Királyságban);

b. más módon korlátozhatják a gyártó jogát arra, hogy az

ilyen felel

ő

sség-kizárásoknak és korlátozásoknak

érvényt szerezzen; vagy

c. további garanciális jogokat biztosíthatnak a vev

ő

knek,

meghatározhatják a beleértett jótállások id

ő

tartamát,

amelyeket a gyártó nem háríthat el, illetve kizárhatják

a beleértett garancia id

ő

tartamára vonatkozó

korlátozásokat.

3. AUSZTRÁLIÁBAN ÉS ÚJ-ZÉLANDBAN TÖRTÉN

Ő

ÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A

GARANCIANYILATKOZATBAN FOGLALT

FELTÉTELEK — A HELYI TÖRVÉNYEK ÁLTAL

MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN — NEM ZÁRJÁK KI,

NEM KORLÁTOZZÁK ÉS NEM MÓDOSÍTJÁK,

HANEM KIEGÉSZÍTIK A HP TERMÉKEK

ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ, A VEV

Ő

KET

MEGILLET

Ő

, KÖTELEZ

Ő

ÉRVÉNY

Ű

TÖRVÉNYES

JOGOKAT.