HP Deskjet 952c Printer - Környezetvédelmi tudnivalók

background image

Környezetvédelmi
tudnivalók

A Hewlett-Packard cég folyamatosan

továbbfejleszti a HP DeskJet nyomtatókat, hogy a

gyártás, a szállítás és a felhasználás során

bekövetkez

ő

káros környezeti hatásokat a lehet

ő

legalacsonyabb szinten tartsa. A Hewlett-Packard

cég az amortizálódott, majd hulladékká vált

nyomtatók okozta káros hatások minimalizálására

is megfelel

ő

eljárásokat dolgozott ki.

Az anyagfelhasználás
csökkentése
Papírfelhasználás

:

A

z automatikus/kézi

kétoldalas nyomtatási lehet

ő

ség a nyomtatón

csökkenti a papírfelhasználást, és ebb

ő

l ered

ő

en

a természeti er

ő

források felhasználását is. Ez a

nyomtató képes az újrahasznosított papír

felhasználására a DIN 19 309 szabványnak

megfelel

ő

en.

Ózon

:

A Hewlett-Packard a légkör ózonrétegét

károsító anyagok (pl. CFC) használatát

valamennyi gyártási eljárásban megszüntette.

Újrahasznosítás

A nyomtató tervezése az újrahasznosítási

szempontok figyelembevételével történt. Az

anyagfelhasználás — a teljesítmény és

megbízhatóság biztosítása mellett — minimális. A

tervezés során arra is ügyeltünk, hogy a

másnem

ű

anyagok könnyen szétválaszthatók

legyenek. A rögzít

ő

elemek könnyen

megtalálhatók, hozzáférhet

ő

k, és egyszer

ű

eszközökkel eltávolíthatók. A fontos alkatrészek

könnyen elérhet

ő

k a gyors szétszerelés és javítás

érdekében. A m

ű

anyag alkatrészek általában két

színnél többet nem használnak az

újrafelhasználás megkönnyítése végett. Néhány

kis alkatrész felt

ű

n

ő

színezést kapott a

hozzáférési pontok kiemelése miatt.

A nyomtató csomagolása

:

A nyomtató

csomagolóanyagainak kiválasztása során a

legkevésbé költséges megoldásra törekedtünk,

szem el

ő

tt tartva a környezetvédelmi és

újrahasznosítási szempontokat is. A HP DeskJet

nyomtató robosztus formája mind a

csomagolóanyagok mennyiségét, mind a

sérülések kockázatát csökkenti.

M

ű

anyag alkatrészek

: Minden

nagyobb m

ű

anyag alkatrész a nemzetközi

szabványnak megfelel

ő

en van jelölve. A

nyomtató házához és szerkezetéhez csak olyan

m

ű

anyagokat (egyszeres polimereket)

használtunk fel, amelyek újrahasznosítása

megoldható.

A termék élettartama

:

A DeskJet

nyomtató hosszú élettartamának biztosítására a
HP a következ

ő

ket biztosítja:

Kiterjesztett garancia – A HP SupportPack

csomag a HP hardverre és termékre, valamint

az összes bels

ő

HP alkatrészre érvényes. A

HP SupportPackot a vásárlástól számított 30

napon belül kell megvásárolni. A

szolgáltatásról a legközelebbi HP

keresked

ő

t

ő

l kaphat felvilágosítást.

A tartozékok és a kellékek a termék

gyártásának leállítása után 5 évig kaphatók.

Termékvisszavétel – Ha a terméket és a

festékpatronokat élettartamuk végén át

kívánja adni, hívja a HP ügyfélszolgálatot.

Energiafelhasználás

A nyomtató tervezésekor az

energiatakarékossági szempontokat is

figyelembe vette a gyártó. A nyomtató készenléti

állapotban 4 wattot fogyaszt. Ez nem csak a

természeti er

ő

források felhasználását, hanem a

költségeket is csökkenti, anélkül hogy ez

befolyásolná a nyomtató kiváló m

ű

ködési

jellemz

ő

it. A termék megfelel az ENERGY STAR

program (USA-ban és Japánban érvényes)

el

ő

írásainak. Az ENERGY STAR egy önkéntesen

vállalt program, amely az energiatakarékos

irodafelszerelések kifejlesztését kívánja

el

ő

segíteni. Az ENERGY STAR az US EPA

bejegyzett szolgáltatásvédjegye az Egyesült

Államokban. Mint az ENERGY STAR partnere, a

Hewlett-Packard Company ezt a terméket az

ENERGY STAR irányelveinek, tehát a hatékony

energiafelhasználásnak megfelel

ő

en gyártja.

Energiafogyasztás kikapcsolt

állapotban

:

A nyomtató kikapcsolt állapotban

is fogyaszt energiát, ez azonban elenyész

ő

mennyiség

ű

. Az energiafogyasztás teljes

leállításához kapcsolja ki a nyomtatót, majd húzza
ki a tápkábelt a fali csatlakozóból.